Izbornik Zatvoriti

Projektovanje

Projektni biro “GRAĐEVINSKI CENTAR” izrađuje projekte za sve vrste objekata visokogradnje. Projekti se rade putem savremenih programa, na računarima, sa trodimenzionalnim prikazom budućeg objekta.

Investitor dobija idejni projekat sa koga može da sagleda budući objekat sa svih strana. Kliknite OVDE ili na sliku ispod i pogledajte neke od projekata koje smo do sada uradili:

Prilikom projektovanja se vodi računa o upotrebi novih materijala koji štede vreme i energiju u budućem objektu.

Na osnovu projektnog zadatka koji dobijemo od investitora trudimo se da uklopimo funkcionalnost, estetiku i ekonomičnost budućeg objekta.

Svaka gradnja je skupa, a najskuplje je pogrešno graditi. Uz to imate i doživotno nezadovoljstvo lošim objektom. Izbegnite lošu, a skupu gradnju, dobrim projektom. Dobar projektant se poznaje po broju izvedenih objekata

U TOKU ODLUKE O GRADNJI INDIVIDUALNE STAMBENE PORODIČNE KUĆE, VAŽNO JE:
– Da se pre početka izgradnje utvrdi ko će biti budući vlasnik te kuće (izgleda čudno, ali je mnogo važno)
– Da se obezbedi zemljište i da se utvrdi njegova namena kod nadležnog opštinskog organa
– Da se pre odluke o izgradnji proveri podobnost lokacije u smislu šire okoline, suseda, snadbevanja, prevoza, zdravstvenih ustanova, škole, radnog mesta, infrastrukture i ostalih činilaca da bi se saznalo u kakvoj sredini treba da se gradi kuća i gde će ubuiduće da se živi i radi.
– Da se izvede nadležni geodetski stručnjak iz uprave katastra opštine koji će identifikovati parcelu i obeležiti je uz obavezno prisustvo i saglasnost suseda.
– Da se ispitaju i prouče klimatski, geografski i ekološki uslovi za budući život na tom lokalitetu
– Da se proveri da li postoje izgrađeni gradski komunalni objekti na koje je moguće da se priključi budući vlasnik kuće (struja, PTT, voda, kanalizacija, toplovod, gasovod, i drugo)
– Da se sazna i ispita način snadbevanja vodom u slučaju da ne postoji gradski ili seoski vodovod
– Da se sazna da li postoje uslovi za izgradnju biološke jame u slučaju da nema kanalizacione mreže
– Da se sazna iskustveni ili tehnički ispitan podatak o nivou podzemnih voda i sagleda način odvodnjavanja oborinskih voda sa slobodnih površina
– Da se pre izrade projektnog zadatka razmisli o sadržaju buduće kuće (gabarit, spratnost, površina, interni lokalitet, ambijent i drugo)
– Da se blagovremeno programira mesto za eventualnu izgradnju pomoćnih pratećih objekata i ostalih pripadaka uz okućnicu
– Da se osmisli osnovna ideja i definišu želje ukućana vezane za buduću kuću, pre nego što se angažuje projektant
– Da se konsultuje sa onima koji su stručni i onima koji su već gradili slične kuće, kako bi se steklo iskustvo za izgradnju sopstvene
– Da se na osnovu porodičnih potreba i ličnog znanja izradi projektni zadatak koji će biti usaglašen sa urbanističkim i ostalim uslovima. (Poželjno je da se ovaj posao uradi uz pomoć arhitekte, jer dobro urađen projektni zadatak je prvi uspeh u izgradnji kuće)
– Da se blagovremeno pribave svi potrebni uslovi, potvrde i ostala dokumenta za izradu tehničke dokumentacije (kopije plana, vlasnički list, potvrda o nameni zemljišta, uslovi i saglasnost elektrodistribucije, uslovi i saglasnost gradskog vodovoda i kanalizacije, saglasnost PTTa, saglasnost dimničara, sanitarnog inspektora i drugo)
– Da se odabere projektant i ugovori izrada tehničke dokumentacije sa cenom i rokom izrade
– Da se uradi idejni i investicioni projekt i obave konsultacije sa nadležnom opštinskom službom kako bi se dobila saglasnost na idejno resenje
– Da se uradi glavni projekat.

Prethodni radovi u građevinarstvu obuhvataju još mnogo operacija i radnji koje je potrebno da se urade da bi se krenulo u pripremu za izgradnju kuće. Iskustveno govoreći. prethodni radovi u građevinarstvu su kao bacanje semena iz koga treba da nikne kuća. Zbog toga savetujemo sve kućegraditelje da sa puno ozbiljnosti i odgovornosti na početku izgradnje urade posao kako treba, kako im se ne bi provlačile greške celim tokom izvođenja radova. Uz sve to, dobro će doći i neka narodna umotvorina, poput one: Ako ne znaš, a ti pitaj! I tako, polako, ali dostižno dođosmo do pripremnih radova.