Izbornik Zatvoriti

Nova gradnja

Bavimo se izradom projekata za potrebe izgradnje raznih tipova objekata, a proces prati i izrada papirologije za dobijanje građevinske dozvole. Neki od tipova objekata za koje smo radili su kuće (slobodnostojeće, dvojne i u nizu), stambene zgrade, poslovni objekti, ekonomski objekti (hale raznih namena, poput skladišta i proizvodnje), nadstrešnice, garaže, benzinske pumpe i mnogo drugih objekata jedinstvenih i specijalnih namena. Ovi objekti podrazumevaju različite tipove izgradnje, kao što su tradicionalno zidani objekti, delimično ili potpuno betonske konstrukcije, čelične konstrukcije, ali i drvene. Naravno, česte su i kombinacije ovih tipova gradnje. Zavisno od tipa objekta projektna dokumentacija sadrži potreban deo ili sve od sledeće dokumentacije:

  1. projekat arhitekture (sa 3D prikazima)
  2. projekat konstrukcije (statika objekta)
  3. energetska efikasnost

Česta je i potreba za projektnom dokumentacijom koja izlazi iz ovih okvira. U ovim slučajevima projektni biro „Građevinski centar“ angažuje saradnike, stručan i licencirani kadar, a tu se ubraja sledeća dokumentacija:

  1. urbanistički projekat
  2. projekat elektro instalacija
  3. projekat mašinskih instalacija
  4. projekat hidrotehničkih instalacija
  5. elaborat zaštite od požara

Javite se!

« od 2 »

 

 

 

 

 

Pogledajte našu galeriju eksterijera OVDE.