Preuzmite Android aplikaciju

PAVATEX Isolair ploče


pavatex-kucica
pavatex isolair
Difuziono otvorene podložne ploče ISOLAIR (35, 52 i 60 mm)

Opis proizvoda

PAVATEX Isolair ploče se prema evropskom standardu za podložne ploče EN 14964 mogu tri meseca izlagati prirodnim vremenskim uslovima, tj. imaju svojstvo vodonepropusnosti. ISOLAIR podložne ploče su istovremeno i izolacione ploče i stoga se prilikom izračunavanja prolaska toplote smeju uključiti u proračun. Ako ćete ih koristiti kao podložne ploče obratite pažnju na područja primene specifična za svaku zemlju u skladu sa propisima i normama u tehničkoj dokumentaciji. ISOLAIR podložne ploče se mogu koristiti kao difuziono otvoreni sloj koji odvodi vodu na spoljnim zidovima kuća od drveta sa ventilirajućim fasadama.

Dimenzije i pakovanje PAVAWALL BLOCK-a

Debljina

[mm]

Težina

[kg/qm]

Format

[cm]

Masa pokrivanja

[cm]

Broj ploča Po paleti

[qm]

Po paleti

[kg]

Rubovi
35 7.20 250×77 248×75 30 57.75 429 Profilisani
52 10.70 250×77 248×75 20 38.50 425 Profilisani
60 12.30 250×77 248×75 17 32.73 418 Profilisani

pavatex-isolair_35Tehničke vrednosti

Zapremina ρ [kg/m3] 200
Toplotna provodljivost (EN 13171) ID [W/(mk)] 0.044
Spec. toplotni kapacitet C [J/(kgK)] 2100
Otpor na difuziju vodene pare μ 3
Reakcija na požar (EN 13501-1) Klasa E
Tlačno naprezanje pri 10% nabijanja [kPa] 250
Okomito na površinu ploče [kPa] 30
Ključni kod otpada po Evropskom katalogu otpada (EAK) 030105; 170604
Ključni kod opisa WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10\Y)250-TR30-WS1, 0-MU3-AF100
Podložna ploča (EN 14964) SB.E

Skladištenje

Orginalne palete možete lagerovati na otvorenom, a korišćene palete skladištiti na suvom mjestu i zaštićenom od mogućih oštećenja. Prerađivati isključivo u suvom stanju. Slagati maksimalno 4 palete jednu na drugu.

PAVATEX-Sistemski dodaci

Za prvi premaz prilikom oblepljivanja: PAVABASE ili PAVAPRIM

Na vlažnoj podlozi: PAVACOLL 310/600

Lepljive izolir trake za priključke: PAVATAPE 75/150 i PAVATAPE FLEX

Za lepljenje uglova: PAVACOLL 310/600

Detaljne mogućnosti primene i smjernice za preradu možete naći u brošuri koja prati proizvod.

pavatex-kucica